Fra og med 1.august 2018, vil det bli obligatorisk å levere inn en digital søknad til den kinesiske ambassaden, i tillegg til en papirkopi som før.

Den nye, digitale søknaden har allerede vært i bruk i andre land. Denne nye søknaden er langt mer omfattende enn den tidligere, og stiller høyere krav til dokumentasjon fra søkeren. Men – fortvil ikke – Visumexpert er her for å hjelpe deg!

Søknadsprosessen vil foregå på samme måte som før, men vi trenger nå noe mer informasjon fra våre kunder enn tidligere. Dette vil fremgå av vårt nye, forenklede skjema.

Dersom du har noen spørsmål rundt denne nye søknaden, ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg.