Vi opplever noen tekniske problemer etter vi oppdaterte prisene våre, hvor feil/ gamle priser kommer opp når man legger inn bestilling. Riktige priser vil dere finne under siden “Priser” her på våre hjemmesider. Vi beklager dette, og jobber med å løse saken!