Alle ikke-norske EU/ EØS-borgere som oppholder seg i Norge og ønsker å søke om visum til Russland herfra, må fra nå av levere inn registreringsbevis istedenfor bostedsattest som et tillegg til visumsøknaden. Bostedsattest godtas ikke lenger av ambassaden. Dette til informasjon til alle våre kunder.