Timebestillingssystemet for innlevering av søknad og fingeravtrykk er innført av den kinesiske ambassaden oktober 2018, og enhver endring i dette systemet, med tanke på antall timer eller tilgjengelighet på timer, er helt og holdent opp til ambassaden. Tilgjengelige timer endrer seg fra minutt til minutt, og Visumexpert kan ikke garantere for at en time kan bestilles før timen er bestilt og bekreftelse på timen er mottatt skriftlig. Det er ikke mulig å bestille time uten at Visumexpert har mottatt alle nødvendige dokumenter i forkant, samt fylt ut søkerens søknadsskjema.

Det er til enhver tid opptil ambassaden å bestemme hvor mange timer som er tilgjengelige og når disse er tilgjengelige, og ventetiden på slik time har etter Visumexperts erfaring variert mellom 4 – 10 uker. Derfor må alle som ønsker visum til Kina søke så lang tid som mulig i forveien. Visumexpert har ingen kontroll eller innvirkning på den kinesiske ambassaden i Oslo sitt system for timebestilling. Ei heller kan Visumexpert på noen som helst måte påvirke de krav som ambassaden stiller til søkere.

Merk også at det ikke er noen garanti eller en rettighet å få innvilget visum til Kina. Dette gjelder også behandlingtid; det finnes ingen garanti. Dette er helt og holdent opp til kinesiske myndigheter å bestemme, og alle som ønsker å besøke Kina må rette seg etter landets lover, regler og krav.