+47 22 44 62 22
post@visumexpress.no

Legalisering av norske dokumenter

Visumexpress > Legalisering av norske dokumenter

Legalisering av dokumenter

Ønsker du å bruke norske dokumenter i et annet land? Du må vanligvis ha det legalisert først.

Vi tilbyr rask, enkel og trygg dokumentoversettelse, Apostille- og notarisasjons-tjeneste

Apostille eller Legalisering

Når du skal bruke et offentlig dokument eller en attest i utlandet, må disse som oftest verifiseres først i landet hvor de er utstedt. Dette gjøres blant annet med apostille og notarialbekreftelse.

Når du skal bruke et dokument i utlandet, kan det være nødvendig med notarialbekreftelse. Typisk er det utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever dette. Etter du har vært hos notarius publicus, trenger dokumentet ofte en ytterligere bekreftelse, som apostille fra Statsforvalteren eller legalisering fra Utenriksdepartementet.

Ulike typer notarialbekreftelser
 • Bekreftelse av underskrift
 • Underskrift og signaturrett i firma
 • Bekreftelse av statsautorisert translatør
 • Bekreftelse av originaldokument
 • Bekreftelse av rett kopi
 • Forsikring på ære og samvittighet
 • Bekreftelse av helseautorisasjon
 • Leveattest

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig.

Norske dokumenter som skal brukes i land som har sluttet seg til Haag-konvensjonen, kan få apostillestempel av Statsforvalteren. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille.

Det er bare dokumenter i original, eller som har rett kopi bekreftet av offentlig myndighet, som kan få apostillestempel. Mange dokumenter må først bekreftes hos notarius publicus før du kan få apostillestempel på dokumentet. Dette gjelder for eksempel dokumenter som er utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autorisasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer

En rekke dokumenter fra den offentlige forvaltningen kan få apostillestempel uten at du må gå via notarius publicus. Dette gjelder for eksempel dokumenter som har løvestempel og signatur fra skattekontor, politi, handelskamre osv.

Hos Statsforvalteren kan dokumentene dine få et apostillestempel, som er en forenklet legalisering. Etter dette er det ikke nødvendig med flere trinn. Du kan bruke dokumentet i alle landene som er en del av Apostillekonvensjonen.

Hvis dokumentet du skal bruke er i et land som ikke er en del av Apostillekonvensjonen, innebærer legalisering ofte tre trinn:

 • Dokumentet bekreftes av notarius publicus (vanligvis tingretten).
 • Deretter legaliserer Utenriksdepartementet dokumentet.
 • Dokumentet bekreftes av den utenlandske ambassaden i Norge i det landet dokumentet skal brukes i.

Prosess for notarialbekreftelse, apostille og legalisering

Er destinasjonslandet medlem av Haags apostillekonvensjon?

JA

Dokumenter utstedt av private institusjoner
Notarialbekreftelse
Apostillestempel
Dokumenter utstedt av offentlig myndighet
Apostillestempel

NEI

Dokumenter utstedt av private institusjoner
Notarialbekreftelse
Legalisering av UD
Legalisering av ambassaden
Dokumenter utstedt av offentlig myndighet
Legalisering med UD
Legalisering av ambassaden

Priser

PrisBehandlingstid
Avgift til notarius Publicus kr 305 /per dokument
Vårt servicegebyr for notarialbekreftelse kr 950 5 virkedager
Ekspressgebyr kr 790 1-2 virkedager
Avgift til notarius publicus bestemmes av staten, og kan endres uten forvarsel.

Det kan hende vi ikke kan notarisere dokumenter hvis fysisk tilstedeværelse av personen er nødvendig (f.eks. for fullmakt).

PrisBehandlingstid
Vår serviceavgift for apostillestempel på dokumenter kr 950 3-5 virkedager

PrisBehandlingstid
Vårt servicegebyr for legaliseringer i Utenriksdepartementet (UD) kr 950 7 virkedager
Ambassadens avgift Varierer etter ambassade Avhenger av ambassaden, men er vanligvis enten samme dag eller 4-7 virkedager
Vårt servicegebyr for legaliseringer i ambassader og konsulater i Norge kr 950
Vårt servicegebyr for legaliseringer i ambassader og konsulater utenfor Norge kr 1900

PrisBehandlingstid
Statsautorisert oversettelse fra kr 600/ per stykk 3-5 virkedager

Prosess

SLIK GJØR DU DET

1

FYLL UT BESTILLINGSSKJEMAET

Velg legaliseringstjenestene du trenger og fyll ut informasjonen din.

2

Betal faktura

Etter du har betalt din faktura, går vi gjennom din bestilling og behov for oversettelse/legalisering.

3

MOTTA DINE DOKUMENTER

Vi samarbeider med deg gjennom hele prosessen for å sikre at du får de dokumentene du trenger.

0

Handlekurven din