+47 22 44 62 22
post@visumexpress.no

Forretningsvisum til India

Opphold

365

Antall innreiser

Viktig informasjon

Viktig informasjon
Tips før du søker om visum til India
Les grundig kravene nedenfor og utarbeid dine dokumenter nøye. Feil eller mangle kan føre til forsinkelser og ødelegge dine reiseplaner. Kravene og behandlingstidene som er oppført i dette settet er de etablerte retningslinjene, men konsulatet kan kreve ytterligere dokumentasjon etter eget skjønn. Sesongbasert etterspørsel utvider ofte disse behandlingstidene. Vi anbefaler at du sender materiale tidlig for å unngå uforutsette forstyrrelser i dine reiseplaner.

Behandlingstid på ambassaden

  • Normal behandling: 8-10 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.
  • Ekspress behandling: 3-5 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.
  • OBS! Søkere som må legge ved «Letter for Telefax Clearance» vil få lengre behandlingstid ved ambassaden. Dette gjelder også norske statsborgere som er født utenfor Norge eller som har foreldre eller ektefelle født utenfor Norge.

opphold

365

Utenlandske statsborgere

Søkere som er født utenfor Norge eller gift med utenlandsk statsborgerstatsborgere må legge ved kopi av «Central National Register» fra skattekontoret. Ambassaden krever brevet i engelsk versjon. I tillegg må «Letter for Telefax Clearance» fylles ut og legges ved.

Søkere som jobber i media

Søkere som jobber i media (journalist, fotograf, frilanser osv.) må søke journalistvisum uavhengig om de reiser til India som turist eller i forbindelse med arbeid. Velg ‘journalist’ som visumtype og deretter ‘tourism’ i ‘purpose of visit’, dersom du skal reise til India som turist. «Undertaking letter for tourist visa» må fylles ut og legges ved.

Personer under 18 år

Krever at begge foreldrene signerer «parent declaration form» samt legger ved kopi av passene.

Conference Visas

Dersom du reiser til India i forbindelse med en konferanse, så kvalifiserer du ikke til et forretningsvisum. Du vil da trenge et konferansevisum.

Konferansevisum blir kun ustedt til reisende som skal delta på internasjonale konferanser i India. Dersom du skal reise til India i forbindelse med forretningsrelaterte aktiviteter, som marketing, salg, eller networking på vegne av et firma, så må du søke om et forretningsvisum.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon.

VERKTØYKALKULATOR:

Beregn av gebyr før du søker
Forretningsvisum

Summary

Forretningsvisum til India

Trinn 1

Fyll ut vårt online bestillingsskjema.

Sjekk visumkrav og fyll ut vårt online bestillingsskjema.

Trinn 2

Samler dokumentasjon

Følg disse instruksjonene for å sikre at du sender inn en fullstendig visumsøknad

Pass i orignal

Etter at du har lagt inn din bestilling, må du fylle ut det forenklede skjema her: ·https://visumexpress.no/online-soknadsskjema-e-visum-india/

Forenklet skjema

Etter at du har lagt inn din bestilling, må du fylle ut det forenklede skjema her: ·https://visumexpress.no/india/online-soknadsskjema-e-visum-india/

Invitasjon til India

    Du må legge ved et invitasjonsbrev. Organisasjonen eller selskapet du besøker er ansvarlige for å skaffe deg en slik invitasjon. Invitasjonen må ikke være i original (kopi aksepteres) Invitasjonen må:
  • Ha firmaets navn/ logo som overskrift (letterhead)
  • Inkludere den locale adressen og telefonnummeret til organisasjonen, selskapet, eller personen som besøkes
  • Datoene for visumets gyldighet må stemme overens med datoene beskrevet i «Business Introduction Letter»
  • Det må fremgå i brevet at det dreier seg om business visum, samt hvor lenge visumet skal være gyldig (6 mnd eller 12 mnd), og i tillegg antall innreiser (single, double eller multiple).

Garantibrev

Garantibrevet skal bekrefte at firmaet dekker alle reiseutgifter under søkerens opphold i India. Garanti og invitasjonsbrev (se punkt over) må be om samme type visum, for samme periode og samme antall innreiser.

Trinn 3

Motta bekreftelse og faktura fra oss etter søknaden blir godkjent.

Trinn 4

Motta visum

0

Handlekurven din