98 47 88 87
post@visumexpress.no

Visum til Kina for privat besøk

Visumexpress > Kina > Visum til Kina for privat besøk

Opphold

Opptil 180 dager

Antall innreiser

Enkel

Visumets gyldighet

6 måneder

Behandlingstid på ambassaden

Vær oppmerksom på eventuelt stengte dager hos konsulatet som kan påvirke søknaden din.

Per 16.09.2019 åpner det nye kinesiske visumsenteret på Majorstuen. Dette kan påvirke behandlingstiden for søknaden din. Vi anbefaler alle å søke i god tid før avreise. Ta kontakt med oss dersom har spørsmål rundt dette

Den totale behandlingstiden varierer, og vi anbefaler alle å være ute i god tid i forveien, minimum 4 uker. Ambassaden og visumsenteret forbeholder seg retten til å bruke tid utover den normale behandlingstiden dersom de ønsker å gjøre dette. I tillegg er det stor variasjon i ventetid på time for innlevering av søknad. Vi beregner ca. 3 uker totalt for normal behandlingstid, men merk at dette vil varierere fra søker til søker, avhengig av flere variabler som type visum, nasjonalitet, hvor raskt søker kan fremskaffe nødvendig dokumentasjon, postgang, mm.

  • . Normal behandling: 5 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.
  • . Ekspress behandling: 4 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.

Behandlingstid på ambassaden

Per 16.09.2019 åpner det nye kinesiske visumsenteret på Majorstuen. Dette kan påvirke behandlingstiden for søknaden din. Vi anbefaler alle å søke i god tid før avreise. Ta kontakt med oss dersom har spørsmål rundt dette

Den totale behandlingstiden varierer, og vi anbefaler alle å være ute i god tid i forveien, minimum 4 uker. Ambassaden og visumsenteret forbeholder seg retten til å bruke tid utover den normale behandlingstiden dersom de ønsker å gjøre dette. I tillegg er det stor variasjon i ventetid på time for innlevering av søknad. Vi beregner ca. 3 uker totalt for normal behandlingstid, men merk at dette vil varierere fra søker til søker, avhengig av flere variabler som type visum, nasjonalitet, hvor raskt søker kan fremskaffe nødvendig dokumentasjon, postgang, mm.

  • . Normal behandling: 5 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.
  • . Ekspress behandling: 4 arbeidsdager fra søknad er innlevert til ambassaden.

opphold

Opptil 180 dager

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må legge ved kopi av bostedsattest eller oppholdstillatelse OG et brev fra arbeidsgiver/skolen som bekrefter at søkeren arbeider/studerer i Norge

Personer under 18 år

En eller begge foreldre/ verge(r) må fylle ut og signere «Parent Declaration Form», samt legge ved kopi av pass til den/ de som signerer. Dette gjelder for mindreårige under 18 år som enten reiser alene, eller som reiser uten forelder/ verge.

Reiser til Hong Kong eller Macau

Det er ikke visumpliktig å reise til Hong Kong eller Macau. Men man bruker opp ett visum dersom man reiser fra fastlandet til Hong Kong eller Macau. Man trenger ett nytt visum for å reise inn i Kina igjen.

Barn med kinesiske foreldre

Dersom man søker visum for et barn som har en eller to foreldre med kinesisk statsborgerskap, må kopi av fødselsattesten til barnet legges ved i søknaden. I tillegg krever ambassaden kopi av oppholdstillatelsen til foreldrene. Den som søker må også sende inn dokumentasjon som viser hva slags oppholdstillatelse den kinesisk forelderen/foreldrene hadde på det tidspunktet barnet ble født.

2 innreiser til Kina

«Double entry visa», tillater 2 innreiser til Kina i løpet av 6 måneder fra utstedelsedato. Reisende må søke denne type visum dersom de skal forlate Kina og reise til et annet land/sted (f.eks. Hong Kong, Korea, Mongolia eller Taiwan) og deretter tilbake til fastlands-Kina. Dokumentasjon som bekrefter 2 innreiser til Kina, må legges ved.

Multiple visum til Kina

Tidligere visum i samme kategori må legges ved.

Gift med kinesisk statsborger

Dersom søkeren er gift med en kinesisk statsborger, må kopi av vigselsattest legges ved i søknaden.

VERKTØYKALKULATOR:

Beregn av gebyr før du søker
Privat
Ambassades gebyr og Visumsenterets gebyr 4 dager
kr 1350
Basic Servicepakke
kr 1590
Total

Summary

Visum til Kina for privat besøk

Trinn 1

Fyll ut vårt online bestillingsskjema.

Sjekk visumkrav og fyll ut vårt online bestillingsskjema.

Trinn 2

Samler dokumentasjon

Følg disse instruksjonene for å sikre at du sender inn en fullstendig visumsøknad

Pass i orignal

  • Pass må være gyldig i minst 6 måneder
  • Pass med sprekker eller skader kan avvises ved ambassaden eller ankomst i landet.
  • Det må være minst 2 hele, ubrukte, motstående sider inn i passet.

Passfoto

  • Du må legge ved et passfoto for å få visum. Du kan gjerne ta bilde selv med et mobilkamera mot en hvit vegg og laste opp bildet ditt .

    Les mer om krav og last opp bilder her: https://visumexpress.no/ta-passbilde-selv/

Vi printer ut bildet for deg i riktig format.

Forenklet skjema

Etter at du har lagt inn din bestilling, må du fylle ut det forenklede skjema her: ·https://visumexpress.no/kina/forenklet-skjema-kina/

Invitasjon

Invitasjon fra din kontakt i Kina: Invitasjon skal inneholde navn til søker, inn- og utreisedato, adresse i Kina, signatur fra personen som inviterer

Invitert til Kina av ikke kinesiske statsborgere
Invitasjon fra privatperson i Kina. Invitasjonen skal være notert med informasjon om deres relasjoner. Dokumentet må være signert og inneholde kontaktinformasjon, adresse og telefonnummer fra inviterende part.

Det kreves kopi av gyldig visum fra inviterende part.

Invitert av kinesiske statsborgere
Invitasjon fra privatperson i Kina. Invitasjonen skal være notert med informasjon om deres relasjoner. Dokumentet må være signert og inneholde kontaktinformasjon, adresse og telefonnummer fra inviterende part.

Det kreves kopi av deres kinesiske identifikasjon (ID kort)

Bevis om forhold

Bevis om forhold mellom søkeren og den inviterende personen, f.eks. vigselsattest, fødselsattest. Dokumentet må være i original og bekreftet av notarius publicus;

Covid-19 vaksinebevis

Trinn 3

Motta bekreftelse og faktura fra oss etter søknaden blir godkjent.

Trinn 4

Motta visum

Kinesiske myndigheter har innført midlertidige krav og begrensninger for utenlandske statsborgeres innreise i forbindelse med covid-19-pandemien. Kinesiske myndigheter er nå er meget restriktive med å utstede visum til besøkende. Turistvisum utstedes ikke.

Innreise: Flypassasjerer som skal reise til Kina er påkrevd å dokumentere to negative covid-19-tester (nukleinsyretest) som begge må være tatt på godkjente teststeder innen 48 timer før man går om bord i flyet i Norge. For uvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 kreves ytterligere tester, som CT-scan av lunger og negativ prøve for IgM-antistoffer. Passasjerer må få godkjent dokumentasjonen av Kinas ambassade/konsulat før avreise.

Det er i tillegg krav om å gjennomføre nukleinsyretester og innhente godkjenning fra Kinas ambassade/konsulat i landet der man mellomlander før man går om bord i flyet til Kina. Se flere detaljer på nettsidene til Kinas ambassade i Oslo. Det må forventes at kravene vil gjøre det svært tungvint for norske borgere å reise til Kina.

Kinesiske myndigheter har innført begrensninger på internasjonal flytrafikk til og fra Kina. Alle flyselskaper, deriblant SAS, har enten innstilt eller redusert sine flyvninger til og fra Kina. Norske borgere må fly fra Norge til Kina med kun én mellomlanding. Transitt i tredjeland ved flyvninger til Beijing er nå meget krevende, og i flere land er dette ikke mulig å gjennomføre. Muligheter for transitt må sjekkes meget nøye før reisen.

Karantene: Tilreisende fra utlandet må gjennomføre isolasjonskarantene på minst 14 dager i spesielt utpekte hotell og må avlegge flere nukleinsyretester ved ankomst, underveis i og mot slutten av karanteneperioden.

I enkelte byer og provinser, blant annet Shanghai og Guangzhou, etterfølges 14 dagers karanteneopphold av sju dager med helseobservasjon, med daglig rapportering av temperatur og ytterligere nukleinsyretester. Har den tilreisende ikke bolig i ankomstbyen, må de sju dagene med helseobservasjon tilbringes på hotell. Ved innreise til Kina i Shanghai eller andre byer er det ikke mulig å reise til Beijing før 21 dager etter ankomst.

I Beijing er karantenetiden 21 dager på hotell. I Hongkong er karantenetiden mellom sju og 21 dager på isolasjonshotell avhengig av vaksinasjonsstatus og landet man ankommer fra.

Karanteneordningene kan endres på kort varsel. De kan oppleves som inngripende og omfattende og kan også medføre betydelige ulemper og kostnader. Familiemedlemmer kan ikke regne med å få gjennomføre karantene på samme rom. I tillegg må det påregnes temperaturkontroller og andre tiltak (bl.a. krav om nedlastning av en sporingsapplikasjon) ved ankomst til Kina.

Reisende som må oppholde seg på karantenehotell oppfordres til å gjøre seg kjent med brannsikkerheten (nødutganger, brannalarm m.m.) ved ankomst.

Karantenebestemmelsene og andre restriksjoner vil også kunne begrense norske myndigheters mulighet for å yte konsulær bistand til norske borgere ved reise til/fra/i Kina.

0

Your Cart